[ slotpg ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พลอยกมล ศรีเมือง
ชื่อเล่น : 
พลอยกมล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
10/5/2533
อายุ : 
30
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
ploykamon2533@gmail.com  
ที่อยู่ : 
636/4
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
30000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0872545836
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย