[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม::ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
::โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม โรงเรียนวิถึพุทธ กลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา::
ทำเนียบบุคลากร
ดร.เสรี แสงลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ
 
เว็ปการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 128 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 27/ต.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
169 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
168 คน
สถิติเดือนนี้
4930 คน
สถิติปีนี้
18318 คน
สถิติทั้งหมด
130371 คน
IP ของท่านคือ 35.172.216.157
(Show/hide IP)

  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่บริเวณวัดมหาพุทธาราม เลขที่ 167 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดมหาพุทธารามเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดตั้งขึ้นเมื่อ พศ.2502 โดยที่รัฐได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเทพวิทยาเหนือและโรงเรียนสตรีเทพวิทยา ของนายเทพ โชตินุชิต และขอให้วัดมหาพุทธารามจัดตั้งแทน ดังนั้นพระเทพวรมุนี (เสน ปญญาวชิโร) ขณะนั้นมีสมณะศักดิ์ที่พระธรรมจินดามหามุนีได้รับจัดตั้งโรงเรียนขึ้นด้วยทุนของวัดมหาพุทธาราม โดยรัฐได้ให้การสนับสนุนอาคารเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีที่เรียนและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยในอดีตได้มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน ต่อมารัฐได้ถือเป็นหน้าที่ในการจัดการเสียเอง หน้าที่ของคณะสงฆ์กับการศึกษายังคงได้เฉพาะการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น การจัดการศึกษาโดยทางวัดรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการผนวกเอาวิชาการและคุณธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนในปัจจุบันสืบสานไปสู่อนาคตอย่างกลมกลืน ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ความหมายโดยภาพรวม โรงเรียนวัดมหาพุทธารามจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเป็นผู้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องดำเนินชีวิต ปรัชญาของโรงเรียน ปัญญา อาภรณํ เสฏฐํ “ปัญญา เป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ” หมายความว่า ปัญญาคือความรอบรู้ รู้จริง รู้เหตุ รู้ผล อันได้แก่ ปัญญาของพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ใฝ่รู้ในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ชาวพุทธยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ควรแสวงหา และทำให้เกิดมีในตน คำขวัญโรงเรียน “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” ศึกษาดี ได้แก่ การใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให้และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีวินัย ได้แก่ การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและรู้จักหน้าที่ของตนเอง ใฝ่คุณธรรม ได้แก่ เป็นผู้รู้หลักปฏิบัติที่ดีงามมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางวิถีพุทธ คติพจน์ของโรงเรียน “วิชา วินัย วิสัย วิสุทธิ์ วิธี วิถีพุทธ” วิชา คือ ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน วินัย คือ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน วิสัย คือ การเป็นอยู่อย่างชาญฉลาด คิดกว้าง – มองไกล วิสุทธิ์ คือ การปฏิบัติตัวให้ห่างและปลอดจากความชั่วและสิ่งมั่วสุม มีความประพฤติที่ดีงดงามหมดจด วิธี คือ ขั้นตอน การจัดระบบการดำเนินชีวิต และกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิถีพุทธ คือ หลักปฏิบัติที่ดีงามของชาวพุทธ อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดทั้งหลักดำเนินชีวิต คือ มัชฌิมาปฏิปทา สีของโรงเรียน สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีเหลือง คือ พระพุทธศาสนา หลักคำสอนหลักปฏิบัติและวิถีที่ดีงามของชาวพุทธความรู้อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ การดำเนินชีวิต สีแดง คือ ชาติไทย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ ความเข้มแข็งความกล้าหาญ ในการทำความดี สีชมพู คือ ความรัก ความเมตตาต่อเยาชนที่เป็นอนาคตของชาติ


โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร 045-612801 โทรสาร 045-612801
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1


Power by : ATOMYMAXSITE 2.5